Lille Vildmose

Lille Vildmose er beliggende på Aalborg Kyst, kun 35 km fra Aalborg. Hele Lille Vildmose strækker sig over ca 7.700 ha.

Lille Vildmose

Lille Vildmose

Stære - Caroline Fornæs og Casper Stentoft  - www.fuglefotos.dk

Stære - Caroline Fornæs og Casper Stentoft - www.fuglefotos.dk

Tårnfalk - Caroline Fornæs og Casper Stentoft  - www.fuglefotos.dk

Tårnfalk - Caroline Fornæs og Casper Stentoft - www.fuglefotos.dk

Lille Vildmose er Danmarks største fredede landområde.

 Lille Vildmose er hjemsted for en lang række sjældne dyr herunder kongeørne, og her findes unikke bestande af pattedyr bl.a krondyr, vildsvin og flagermus.

Tofte Mose er den største bevarede højmose i det nordvesteuropæiske lavland.

Fuglefotograferne Caroline Fornæs og Casper Stentoft besøgte os i 2016 og har taget billederne af kongeørnen herunder. Se mere på www.fuglefotos.dk

Kongeørnen

Kongeørnen

Kongeørnen

Kongeørnen

Kongeørnen

Kongeørnen